Referater fra bestyrelsesmøder

———————————————————————————–

Referat af General forsamling 3/6-2023 – Brønderslev Hot-shots
Valg af dirigent:
Dirigent: Bjørn Strandos
Referent: Nikolaj Nielsen


Indkaldt 9/5-2023 via conventus, annonceret på website samt FB.
General forsamling er godkendt da den er indkaldt retidigt.


Bestyrelsens beretning:
Vi har haft en del hold, men vi har ikke nogen pige hold. Bestyrelsen efterlyser nogen der gerne vil drive
pigefloorball frem.
Formanden beretter om året der gik.
Generalforsamlingen godkender beretningen
Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år:
Vi vil omlægge vores konteringsplan så den passer bedre på den model som kommunen ønsker vi benytter.
Generalforsamlingen kan godkende regnskabet


Indkomne forslag:
Der er ikke noteret nogen indkomne forslag.


Valg af kasserer:
Rikke Aabel genopstiller som kasserer.
Generalforsamlingen godkender Rikke som kasserer.


Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Bestyrelsesmedlem Mads Kamp Marcussen er valgt ind.
Bestyrelsesmedlem Heidi Hansen er valgt ind.
Bestyrelsesmedlem Allan Nygaard er valgt ind.
Der er desværre ingen suppleanter der er ønsker at indgå.
Revisor Pernille Virenfeldt er valgt ind
BDO er valgt som revisor suppleant.


Eventuelt:
Frivillige til indretning af container:
Mads Kamp er formand for indretning af container
Mathias O har tilbudt at hjælpe med indretning af container


Udendørs bane udvalg:
Telt udvalg:
Mads Kamp er formand for telt udvalget og har behov for frivillige til at hjælpe til at gennemgå telte.


Rundt om ungdommen:
Morten beretter om ungdomsarbejdet.


Mattias Wennbring beretter om liga:
Liga vil gerne give noget tilbage til klubben, men har også behov for støtte fra de andre hold, da man ønsker at
promovere sig som byens hold.

———————————————————————————–

Scroll to top